Obchodní podmínky

Kniha4U
Petr Dohnálek 
Zvole 39
78901 Zvole
IČ: 64962873   DIČ: CZ7310075795

STAV PRODUKTŮ

Věci, které naleznete v našem eshopu, pocházejí z druhé ruky, a proto mohou vykazovat známky opotřebení. Každý produkt má své vlastní hodnocení stavu, který je u něj uveden. Snažíme se podrobně popsat výrazné vady, které by mohly být přítomny. Všechny věci jsou důkladně kontrolovány před jejich umístěním do eshopu i před odesláním, abychom zajistili, že nejsou žádné nezmiňované vady. Mezi tyto vady patří například chybějící stránky, poškozený text, uvolněná vazba a další výrazné nedostatky. Pokud by produkt trpěl nějakou z těchto vad, informace o ní najdete buď přímo v popisu produktu nebo vás o ní budeme dodatečně informovat, pokud bychom ji zjistili při finální kontrole před odesláním.

CENA ZBOŽÍ


Cena zboží je uvedena včetně DPH.

ODESLÁNÍ

Vaše objednané zboží bude expedováno do dvou pracovních dnů od obdržení platby na náš účet. Doručíme ho na adresu, kterou jste uvedli.
Všechny předměty budou pečlivě zabalené, buď v kartonovém obalu nebo obalené bublinkovou fólií, aby byly chráněny během přepravy. Při přijetí zásilky prosíme, abyste si všimli stavu obalu. Pokud je zjistíte jako poškozený, nedoporučujeme přijmout zásilku a doporučujeme ji vrátit.

Zboží se vždy snažíme expedovat, pokud možno co nejrychleji.

ÚČTENKA A DOKLAD

  • balík, který od nás obdržíte bude obsahovat daňový doklad o koupi.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Věci zakoupené z druhé ruky můžete vrátit do 14 dnů od převzetí, za předpokladu, že jsou ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi. Platbu včetně poštovného vám vrátíme na váš účet.
 
Pokud dojde k vrácení, uděláme maximum pro to, abychom situaci co nejrychleji vyřešili a zajistili vaši plnou spokojenost. Pokud k nedorozumění dojde z naší strany, náklady na vrácení hradíme my.
 
Vrácení zboží a reklamace:
 
Pokud jste si zboží zakoupili prostřednictvím našeho internetového obchodu, máte právo vrátit ho bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Proces vrácení probíhá prostřednictvím e-mailového nebo písemného oznámení a zasláním zboží na naši adresu. Zboží musí být odesláno doporučenou zásilkou a v původním stavu.
 
Pokud jste zboží vrátili po vzájemné dohodě, vrátíme vám kupní cenu zboží bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů od obdržení zboží) na váš bankovní účet.
 
Náklady na dopravu, které byly řádně účtovány dle vaší objednávky, nebudou hrazeny námi.

ZÁRUKA

Kniha4U zajišťuje, že předměty z druhé ruky jsou bez zjevných vad v okamžiku odeslání zákazníkovi. Stav těchto předmětů odpovídá jejich stáří a běžnému opotřebení. Pokud by se stav lišil, je tato skutečnost uvedena v popisu nabídky.
Zákazník je povinen ihned po obdržení zásilky ověřit správnost a úplnost obsahu a případné nedostatky nahlásit provozovateli nejpozději do dvou dnů od doručení. V případě nedostatečného obsahu provozovatel bez zbytečného odkladu zajistí dodatečné zaslání zboží na své náklady.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.